Partner systemowy –
kompleksowa obsługa

Partner systemowy

Elastyczne części składowe usług dla każdego projektu – standardy „best practice” – przykład

Nasi klienci powierzają nam zlecenia o różnym stopniu złożoności. Treść kompleksowej relacji pomiędzy klientem a dostawcą ilustruje następujący przykład:

Dla międzynarodowego producenta systemów transportowych o dużej wartości dostarczamy od prawie dwóch dziesięcioleci aż do 200 wysoce zróżnicowanych urządzeń sterowniczych tygodniowo wprost do logistycznego łańcucha dostaw do klienta końcowego:

  • Przejęcie funkcji i odpowiedzialność za pozyskiwanie materiałów i dysponowanie częściami montażowymi (około 2000 aktywnych artykułów, podzespołów, elektroniki etc.), zgodnie z wytycznymi łańcucha dostaw klienta i własnych partnerów dokonujących dostaw
  • Zarządzanie zmianami technicznymi i realizacja zleceń w wysoce zagregowanym połączeniu systemów ERP klienta z naszą lokalizacją
  • Konfekcjonowanie kabli i podzespołów sieciowych dla systemów sterujących
  • Produkcja niezbędnych podzespołów blaszanych, panelowych i obudów
  • Linie produkcyjne wydajnych podzespołów elektronicznych dla systemów sterujących
  • Linie produkcyjne do montażu i odrutowania każdorazowo mocno zróżnicowanych rodzin serii produkcyjnych urządzeń sterujących wraz z testami jakościowymi, funkcjonalnymi i symulacyjnymi oraz udokumentowanym stanem odbioru końcowego
  • Kompletna, specyficzna dla klienta i produktu logistyka opakowań oraz dostaw, włączona do łańcucha dostaw klienta do finalnego odbiorcy

Szafa sterownicze w obudowie ze stali nierdzewnej, wiązka kablowe

Czy możemy wesprzeć Państwa naszym know how? Proszę odnieść korzyść z naszych ugruntowanych doświadczeń, będących wynikiem licznych, uwieńczonych sukcesem partnerstw systemowych i skontaktować się z nami w dowolnym czasie. Będziemy się cieszyć z Państwa zapytania!