Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo procesowe

Przedsiębiorstwo

Wysoka jakość przy zachowaniu największego bezpieczeństwa i niezawodności dostaw

„Jakość to również kwestia przyzwoitości.“ Ten cytat pochodzi od Theodora Heussa (pierwszego powojennego prezydenta RFN) i dokładnie oddaje nasze dążenia. Wszystkie nasze procesy są tak ustrukturyzowane, że w każdej chwili mogą zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i jakość.

Jakość procesów, zarządzanie wiedzą, zrównoważony rozwój

 

Wszystkie procesy są uzgadniane indywidualnie i porównywane z wymogami naszego systemu PlanQ, służącemu zapewnieniu jakości. Zgodnie z zasadą zero błędów wszystkie procesy są na bieżąco weryfikowane, walidowane i poddawane procesowi systematycznej poprawy (PSP). Istotny element stanowi tutaj nasz system zarządzania wiedzą, za pomocą którego systematycznie rozbudowujemy naszą bazę know how. Od 1995 roku ART posiada certyfikację DIN EN ISO 9000.

 

Nasza kontrola jakości działa tak dobrze, że klienci zlecają nam walidację księgowań i odbiór końcowy podzespołów, żeby zminimalizować źródła błędów.

Na ekonomiczność naszych procesów pozytywnie wpływa również nasze dążenie do stworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno współpracy z naszymi klientami jak i gospodarki zasobami środowiskowymi.
Sami zobowiązaliśmy się do zdefiniowania odpowiednich standardów, które wspierają szczególnie np. rozwój zrównoważonej energii.

Zapewnienie jakości w zarządzaniu zakupami i dostawcami

 

Poprzez stosowne porozumienia w zakresie zapewnienia jakości włączamy naszych dostawców do systemu zarządzania jakością w naszym przedsiębiorstwie, a także kładziemy podwaliny pod partnerstwo w zakresie usług i świadczeń laboratoryjnych. W ten sposób minimalizujemy źródła błędów i kosztów. Nasz podlegający nieustannemu rozwojowi system SAVE stanowi wydajne narzędzie do zarządzania ryzykiem zakupowym. Dzięki niemu możemy tak efektywnie zabezpieczyć wszystkie procesy dostawcze i produkcyjne, że cały łańcuch dostaw funkcjonuje bez żadnych tarć.

 

Nasze sprawdzone środki służące zapewnieniu jakości gwarantują naszym klientom niezmiennie wysoką jakość, maksymalne bezpieczeństwo procesowe i najwyższą niezawodność dostaw, a więc podstawę pod długoterminowo korzystne partnerstwo.