Stopka redakcyjna & ochrona danych

Odpowiedzialność za wygląd i treść niniejszych stron internetowych_

 

Przedmiotowa stopka redakcyjna dotyczy ART Płakowice Sp. z o.o. w domenie art-plakowice.pl wzgl. art-plakowice.de, wraz ze wszystkimi subdomenami (podstronami), a także wszystkich stron internetowych i usług ART Płakowice Sp. z o.o., które odsyłają do niniejszej stopki redakcyjnej.

 

ART Płakowice jest przedsiębiorstwem należącym do Grupy ART.

ART Płakowice Sp. z o. o.
ul. Nowy Świat 2
PL 59-600 Lwówek Śląski

Tel:                      +48 (0) 75 782 0421
E-mail:                biuro@art-plakowice.pl
Internet:             www.art-plakowice.pl

© ART Płakowice Sp. z o. o., Lwówek Śląski, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, dane dźwiękowe, wideo i animacje – a także ich aranżacje – podlegają ochronie prawa autorskiego i praw chroniących własność intelektualną.

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000157764
Kapitał zakładowy: 18 878 400,- PLN
VAT UE: 616-10-01-491
Skład Zarządu Spółki: Andreas Kammerer, Helmut Oswald

 

Koncepcja & realizacja:

FIRST ART GmbH
Agentur für Markenführung & Kommunikation

www.first-art.de

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Prosimy o podanie Państwa danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania i opracować przekazane informacje. Przetwarzanie i wykorzystanie przekazanych nam danych będzie mieć miejsce z zachowaniem należytej staranności i tylko w celu opracowania Państwa zgłoszenia. Dane rejestrowane są tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z przepisami niemieckiego prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

Funkcja mailowa niniejszej strony internetowej realizowana jest za pośrednictwem niechronionych internetowych struktur danych. Z tego względu ART Płakowice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w zakresie poufności i kompletności przekazywania danych. Prosimy o sprawdzenie, przed skorzystaniem z funkcji mailowej, tego jaki rodzaj informacji nadaje się do przekazania drogą internetową.

Disclaimer / wyłączenie odpowiedzialności

Poszczególne strony niniejszej domeny internetowej zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności w każdorazowo podanej dacie ich aktualizacji. Pełnią one tylko ogólną funkcją informacyjną i nie służą do doradztwa w poszczególnych przypadkach. ART Płakowice Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i/lub jakość niniejszej strony internetowej. ART Płakowice Sp. z o.o. wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej lub pobierania z niej danych.

Nasza strona zawiera linki do administratorów innych stron internetowych. ART Płakowice nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za ich funkcjonowanie, a także za ewentualne treści sprzeczne z prawem lub inne naruszenia prawa.

Treści stron należących do niniejszej domeny internetowej pochodzą częściowo od osób trzecich, które nie zezwalają na ich dalsze powielanie i rozpowszechnianie. O ile nie wskazano inaczej w źródłach czy stosownych miejscach, strony te nie są odzwierciedleniem stanowiska prawnego ani poglądów ART Płakowice Sp. z o.o. Powielanie i rozpowszechnianie stron lub ich treści jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą ART Płakowice Sp. z o.o. i tylko w połączeniu z podaniem ich źródła i daty. Bez wspomnianej pisemnej zgody treści z niniejszej strony nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane ani udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych. Własność intelektualna chroniona jest przez prawa patentowe, prawa dotyczące znaków towarowych i prawa autorskie ART Płakowice Sp. z o.o. oraz innych firm.

Informacje gromadzone automatycznie

Przy wyświetlaniu naszej strony internetowej rejestrujemy informacje ogólne, takie jak np. rodzaj przeglądarki, liczbę wizyt, czas spędzony na stronie, wyświetlone strony. Informacje te wykorzystujemy w celach statystycznych.

 

Analiza sieciowa z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów www autorstwa firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zostają zapisane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostaje przez Google jednakże skrócony, gdy należy on do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany do serwera Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony Google będzie korzystać z tych informacji, żeby przeanalizować to jak Państwo korzystają z tej strony, wygenerować raporty na temat aktywności sieciowej, a także w celu świadczenia usług na rzecz administratora strony, które są związane z wykorzystaniem przez Państwa strony internetowej. Adres IP przekazany za pośrednictwem Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie zostanie zestawiony z innymi danymi przez Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu się cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Pragniemy Państwa poinformować, że wtedy nie będą Państwo mogli skorzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu do firmy Google danych wytworzonych przy użyciu cookies, które odnoszą się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), jeżeli zainstalują Państwo dostępną pod następującym linkiem wtyczkę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) do przeglądarki internetowej.

 

Mogą Państwo zapobiec rejestracji przez Google Analytics klikając na następujący link. Powoduje to aktywację tzw. opt-out-cookie, funkcji która zapobiegnie przyszłej rejestracji Państwa danych podczas wizyty na stronie:
Deaktywowanie Google Analytics

 

Więcej informacji odnośnie warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html względnie http://www.google.com/intl/pl/policies/. Niniejszym informujemy Państwa, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o kodanonymizeIp”, żeby zapewnić anonimową rejestracją adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. cookies, które służą temu, żeby nasza obecność w Internecie była ogólnie przyjaźniejsza dla użytkowników, efektywniejsza, a także bezpieczniejsza. Chodzi o przyspieszenie nawigacji na naszej stronie internetowej. Cookies umożliwiają nam ponadto zmierzenie częstotliwości wyświetlania strony oraz ogólnego nawigowania. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Informujemy, że niektóre cookies przegrywane są z naszego serwera do Państwa systemu – chodzi przeważnie o tzw. session cookies. Cechą charakterystyczną session cookies jest to, że na koniec sesji przeglądarki są automatycznie usuwane z Państwa dysku twardego. Inne cookies pozostają w Państwa systemie i umożliwiają nam rozpoznanie go podczas następnej wizyty (tzw. stałe cookies). Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili odrzucić cookies, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala. Proszę wziąć pod uwagę, że nie będą Państwo mogli wcale lub tylko w ograniczonym zakresie korzystać z niektórych funkcji tej strony internetowej, jeżeli Państwa przeglądarka jest tak ustawiona, że automatycznie blokuje cookies (z naszej strony internetowej).

OWH
Na tej stronie znajdą Państwo nasze ogólne warunki handlowe (OWH) w zakresie zakupów i sprzedaży w wersji do pobrania! Do przeczytania OWH i warunków zakupu będą Państwo potrzebować aktualnej wersji programu Acrobat Reader, którą można pobrać pod adresem: www.adobe.com.

Dostawy na rzecz niemieckich klientów odbywają się z zastrzeżeniem własności i zgodnie z naszymi warunkami. Nasze warunki umowne są zgodne z INCOTERMS 2010.

 

ART GmbH, Hockenheim
Ogólne warunki dostaw ART GmbH Hockenheim (196 PDF, KB)
Ogólne warunki zakupów ART GmbH Hockenheim (92 PDF, KB)

 

ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten
Ogólne warunki dostaw ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten (196 PDF, KB)
Ogólne warunki zakupów ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten (92 PDF, KB)

 

Dla działalności biznesowej poza terytorium Niemiec obowiązuje:
W przypadku transakcji poza terytorium Niemiec stosuje się obowiązujące lokalnie dla danej spółki ogólne warunki handlowe i inne warunki.

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili informacji na temat danych dotyczących Państwa osoby, które zostały zapisane, włączając w to informacje o ich pochodzeniu, odbiorcy, a także o celu przetwarzania tych danych. Zapytania proszę kierować na piśmie lub pod jeden z podanych niżej adresów e-mail.
Oświadczenie o ochronie danych dotyczy tylko treści znajdujących się na naszych serwerach i nie obejmuje stron internetowych do których linki znajdują się na naszej stronie.

+ Stopka redakcyjna

ART Płakowice Sp. z o. o.
ul. Nowy Świat 2
PL 59-600 Lwówek Śląski

Tel:                      +48 (0) 75 782 0421
E-mail:                biuro@art-plakowice.pl
Internet:             www.art-plakowice.pl

© ART Płakowice Sp. z o. o., Lwówek Śląski, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszelkie treści, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, dane dźwiękowe, wideo i animacje – a także ich aranżacje – podlegają ochronie prawa autorskiego i praw chroniących własność intelektualną.

 

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 0000157764
Kapitał zakładowy: 18 878 400,- PLN
VAT UE: 616-10-01-491
Skład Zarządu Spółki: Andreas Kammerer, Helmut Oswald

 

Koncepcja & realizacja:

FIRST ART GmbH
Agentur für Markenführung & Kommunikation

www.first-art.de

+ Ochrona danych

Ochrona i bezpieczeństwo danych

Prosimy o podanie Państwa danych osobowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytania i opracować przekazane informacje. Przetwarzanie i wykorzystanie przekazanych nam danych będzie mieć miejsce z zachowaniem należytej staranności i tylko w celu opracowania Państwa zgłoszenia. Dane rejestrowane są tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z przepisami niemieckiego prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Nie przekazujemy danych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób.

Funkcja mailowa niniejszej strony internetowej realizowana jest za pośrednictwem niechronionych internetowych struktur danych. Z tego względu ART Płakowice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w zakresie poufności i kompletności przekazywania danych. Prosimy o sprawdzenie, przed skorzystaniem z funkcji mailowej, tego jaki rodzaj informacji nadaje się do przekazania drogą internetową.

+ Disclaimer

Disclaimer / wyłączenie odpowiedzialności

Poszczególne strony niniejszej domeny internetowej zostały sporządzone z zachowaniem należytej staranności w każdorazowo podanej dacie ich aktualizacji. Pełnią one tylko ogólną funkcją informacyjną i nie służą do doradztwa w poszczególnych przypadkach. ART Płakowice Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość, kompletność i/lub jakość niniejszej strony internetowej. ART Płakowice Sp. z o.o. wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z niniejszej strony internetowej lub pobierania z niej danych.

Nasza strona zawiera linki do administratorów innych stron internetowych. ART Płakowice nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za ich funkcjonowanie, a także za ewentualne treści sprzeczne z prawem lub inne naruszenia prawa.

Treści stron należących do niniejszej domeny internetowej pochodzą częściowo od osób trzecich, które nie zezwalają na ich dalsze powielanie i rozpowszechnianie. O ile nie wskazano inaczej w źródłach czy stosownych miejscach, strony te nie są odzwierciedleniem stanowiska prawnego ani poglądów ART Płakowice Sp. z o.o. Powielanie i rozpowszechnianie stron lub ich treści jest dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą ART Płakowice Sp. z o.o. i tylko w połączeniu z podaniem ich źródła i daty. Bez wspomnianej pisemnej zgody treści z niniejszej strony nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, modyfikowane ani udostępniane osobom trzecim w celach komercyjnych. Własność intelektualna chroniona jest przez prawa patentowe, prawa dotyczące znaków towarowych i prawa autorskie ART Płakowice Sp. z o.o. oraz innych firm.

+ Analytics

Informacje gromadzone automatycznie

Przy wyświetlaniu naszej strony internetowej rejestrujemy informacje ogólne, takie jak np. rodzaj przeglądarki, liczbę wizyt, czas spędzony na stronie, wyświetlone strony. Informacje te wykorzystujemy w celach statystycznych.

 

Analiza sieciowa z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk serwisów www autorstwa firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zostają zapisane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostaje przez Google jednakże skrócony, gdy należy on do kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju będącego stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przekazany do serwera Google w USA i tam jest skracany. Na zlecenie administratora niniejszej strony Google będzie korzystać z tych informacji, żeby przeanalizować to jak Państwo korzystają z tej strony, wygenerować raporty na temat aktywności sieciowej, a także w celu świadczenia usług na rzecz administratora strony, które są związane z wykorzystaniem przez Państwa strony internetowej. Adres IP przekazany za pośrednictwem Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie zostanie zestawiony z innymi danymi przez Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu się cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Pragniemy Państwa poinformować, że wtedy nie będą Państwo mogli skorzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec przekazywaniu do firmy Google danych wytworzonych przy użyciu cookies, które odnoszą się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP), jeżeli zainstalują Państwo dostępną pod następującym linkiem wtyczkę (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) do przeglądarki internetowej.

 

Mogą Państwo zapobiec rejestracji przez Google Analytics klikając na następujący link. Powoduje to aktywację tzw. opt-out-cookie, funkcji która zapobiegnie przyszłej rejestracji Państwa danych podczas wizyty na stronie:
Deaktywowanie Google Analytics

 

Więcej informacji odnośnie warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html względnie http://www.google.com/intl/pl/policies/. Niniejszym informujemy Państwa, że na tej stronie internetowej Google Analytics rozszerzono o kodanonymizeIp”, żeby zapewnić anonimową rejestracją adresów IP (tzw. maskowanie IP).

+ Cookies

Cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z tzw. cookies, które służą temu, żeby nasza obecność w Internecie była ogólnie przyjaźniejsza dla użytkowników, efektywniejsza, a także bezpieczniejsza. Chodzi o przyspieszenie nawigacji na naszej stronie internetowej. Cookies umożliwiają nam ponadto zmierzenie częstotliwości wyświetlania strony oraz ogólnego nawigowania. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Informujemy, że niektóre cookies przegrywane są z naszego serwera do Państwa systemu – chodzi przeważnie o tzw. session cookies. Cechą charakterystyczną session cookies jest to, że na koniec sesji przeglądarki są automatycznie usuwane z Państwa dysku twardego. Inne cookies pozostają w Państwa systemie i umożliwiają nam rozpoznanie go podczas następnej wizyty (tzw. stałe cookies). Oczywiście mogą Państwo w każdej chwili odrzucić cookies, o ile Państwa przeglądarka na to pozwala. Proszę wziąć pod uwagę, że nie będą Państwo mogli wcale lub tylko w ograniczonym zakresie korzystać z niektórych funkcji tej strony internetowej, jeżeli Państwa przeglądarka jest tak ustawiona, że automatycznie blokuje cookies (z naszej strony internetowej).

+ OWH

OWH
Na tej stronie znajdą Państwo nasze ogólne warunki handlowe (OWH) w zakresie zakupów i sprzedaży w wersji do pobrania! Do przeczytania OWH i warunków zakupu będą Państwo potrzebować aktualnej wersji programu Acrobat Reader, którą można pobrać pod adresem: www.adobe.com.

Dostawy na rzecz niemieckich klientów odbywają się z zastrzeżeniem własności i zgodnie z naszymi warunkami. Nasze warunki umowne są zgodne z INCOTERMS 2010.

 

ART GmbH, Hockenheim
Ogólne warunki dostaw ART GmbH Hockenheim (196 PDF, KB)
Ogólne warunki zakupów ART GmbH Hockenheim (92 PDF, KB)

 

ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten
Ogólne warunki dostaw ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten (196 PDF, KB)
Ogólne warunki zakupów ABW Gehäusetechnik GmbH, Weingarten (92 PDF, KB)

 

Dla działalności biznesowej poza terytorium Niemiec obowiązuje:
W przypadku transakcji poza terytorium Niemiec stosuje się obowiązujące lokalnie dla danej spółki ogólne warunki handlowe i inne warunki.

+ Prawo do informacji

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili informacji na temat danych dotyczących Państwa osoby, które zostały zapisane, włączając w to informacje o ich pochodzeniu, odbiorcy, a także o celu przetwarzania tych danych. Zapytania proszę kierować na piśmie lub pod jeden z podanych niżej adresów e-mail.
Oświadczenie o ochronie danych dotyczy tylko treści znajdujących się na naszych serwerach i nie obejmuje stron internetowych do których linki znajdują się na naszej stronie.